!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

 

Om Gert Anbratt


Jag har haft svårt att formulera det här meddelandet. Många av er vet redan att Gert Anbratt dog den 9 februari, för hans familj en överraskande och tung förlust. Vi andra har förlorat en lojal granne och en god vän till vårt tomtområde. Gert har funnits länge bland oss på Nenninge; alltid rakryggad, rättrådig och inte sen att ta i när det behövdes. Han kommer att vara saknad vid möten och röjningar, men kanske mest där emellan. Man brukar säga att ingen är oersättlig, men nu blir det annorlunda på Nenninge.

Styrelsen genom
John Fürstenbach

Vårröjningsdag 22/4-17

 
 
 

Vägarbeten på Nänningevikvägen har utförts under hösten!

Nedan beskrivs vad som har gjorts och framöver kommer vi beskriva vad som ytterligare ska göras under 2017. 

Torrare väg

Som framgått tidigare (bl.a. vid årsstämman) kommer vi under de närmaste åren göra betydande underhållsarbeten på vägen. Nu under hösten 2016 kommer vägen att kantskäras, några diken förbättras och några vägtrummor att läggas om. Kantskärningen innebär att den översta dikeskanten hyvlas ned så att den kommer i nivå under vägbanan. Syftet med alla dessa åtgärder är att få bort vatten från vägbanan och vägkroppen. De goda insatser som gjordes under röjningen med att ta bort grenar över vägen och växtlighet nära vägen ska också göra att det torkar upp snabbare. En torrare väg får en bättre hållbarhet och bättre lasttålighet.

 Mötesplatser

I samband med dessa arbeten ska också några gamla mötesplatser och den stora omlastningsplanen vid ”första brevlådorna” rustas upp. Avsikten är att mötesplatserna senare ska kompletteras med M-skyltar.

 Hinder på vägen

Höstens arbeten utförs av PEAB. Arbetena berör alla vägföreningens vägar och beräknas pågå vecka 45 (som börjar den 7 november) och 46. Arbetena börjar vid Klohammarbadet och utförs av en grävare och lastbil vardagar mellan kl. 07 och 16. Det kommer innebära hinder på vägen som kan leda till förseningar.

 Känsligt i diket?

Föreningen kommer att göra markeringar för arbetena. Men vi känner inte till allt. Det är därför värdefullt om ni markerar sådant utanför tomten som kräver varsamhet vid kantskärning och dikesgrävning. Jag tänker särskilt på vattenledningarna och i synnerhet på de kranar som hör till dessa. Markeringen ska vara tydlig, en rejäl pinne kan fungera bra.

 Fyllnadsmassor

Kantskärning och dikesgrävning kommer att ge fyllnadsmassor som ska tippas och jämnas ut i alkärret nedanför den tidigare ”Midsommarängen”. Den som skulle vilja ha fyllnadsmassor tippade på sin tomt (alltså istället för att de tippas i kärret) kan meddela det till ordförande@nenninge.org så vidarebefordrar jag begäran till PEAB som då levererar i mån av tillgång på massor. OBS! att platsen på tomten där massorna ska tippas måste vara tydligt markerad och att varken PEAB eller vägföreningen tar ansvar eventuella skador på tomten i samband med leveransen av massorna.

 

Angående bredbandsutbyggnad inom Nenninge.

 Det har nu kommit tre olika erbjudanden om bredbandsutbyggnad till fastighetsägarna inom Södersviksområdet. Vi har fått frågor från medlemmarna om hur vägföreningen ser på bredbandsutbyggnaden inom vägföreningens område. Två erbjudanden avser nedgrävd fiber medan det tredje (Telia) helt eller delvis kan utföras med luftledning.

 Om glasfiberkabeln ska grävas ned kommer Vägföreningen i egenskap av markägare att behöva bedöma ansökningar om tillstånd för ledningsdragning/nedgrävning inom de samfällda fastigheterna. Det finns inte grund för föreningen att i övrigt ta ställning till bredbandsutbyggnaden.

 Generellt förefaller gälla att någon bredbandsutbyggnad inom de annonserade kampanjerna inte kommer till stånd förrän respektive operatör fått en tillfredsställande anslutningsgrad, en operatör har angivit 40 procent, de två andra förefaller kräva mer än 50 procent.

 Vägföreningens styrelse har ännu inte fått någon förfrågan om grävtillstånd men har antagit två principiellt viktiga ståndpunkter:

  1. Vägarnas beläggning är olämplig för nedfräsning i vägen och det kommer alltså inte att medges. Risken finns nämligen att vatten tränger in i nedfräsningen och orsakar frysskador i vägen. Den enda nedfräsning i väg som kan accepteras är sådan som görs före den nya beläggningen 2017, dvs. de arbetena ska vara avslutade senast i augusti 2017.
  2. Förlagd bredbandskabel får inte hindra eller fördyra utbyggnaden av vatten och avlopp inom området. Det innebär att vi inte avser att lämna några grävtillstånd förrän det finns en plan för dragningen av den framtida vatten- och avloppsanläggningen.

Ny information om årets avgifter finns under fliken Avgifter

Årsmöte i våra föreningar

Lördag 3/9-16, hölls årsmöte i båda våra föreningar. Protokoll finns uppladdade under fliken Årsstämmor, 2016. Där finns också alla dokument till mötet uppladdade.

↑  

Hör även gärna av er till styrelsen om ni ser något spännande, konstigt eller kul på området så kan vi lägga ut informationen på hemsidan. Hör även av er om något inte fungerar som det ska.

Väl mött, Styrelsen

 

Dokument

2015-07-12 Informationsmöte Nenninge väg och tomt.doc 2015-07-20
Karta Nänningevik.pdf 2012-09-17
Vad ska göras på höst och vårröjning, 2014.doc 2014-09-21
Städområden, Nänningevik 2014.doc 2014-10-09
Nänningeviksvägen, mars 2016.pdf 2016-03-09
Utskriftvänlig version

Enkät

Ingen fråga.

Kalender

Mar 2017
V Ti On To Fr
v9 12345
v10 6789101112
v11 13141516171819
v12 20212223242526
v13 2728293031

Pryltorg

Lösenord krävs.
2016-11-07

Anslagstavla

Inga anslag.